• 0
 • 218WJ沙特

  交货时间
  现货

  价格
  ¥8***0.00/吨

 • 9001台湾台塑

  交货时间
  现货

  价格
  ¥9***0.00/吨

 • HM9450F 中东

  交货时间
  现货

  价格
  ¥9***0.00/吨

 • 2102tx00 中东

  交货时间
  现货

  价格
  ¥8***0.00/吨

 • 现货交易

  真盘实价41条相关牌号

  品种 牌号 厂商 单价(元/吨) 数量(吨) 交货方式 交货地点 交货时间 更新时间 操作
 • HDPE
  ¥9800.00 
  20.000
  自提
  成都市
  现货
  2天前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:13
 • 868-000
  ¥12500.00 
  15.000
  配送
  上海市
  2017-06-29
  3天前

  现货账期配送关注价格条款:EXW
 • 868-000
  ¥12500.00 
  15.000
  配送
  上海市
  2017-06-29
  3天前

  现货账期配送关注价格条款:EXW
 • HDPE
  ¥9400.00 
  20.000
  自提
  东莞市
  现货
  5天前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:4
 • HDPE
  ¥9300.00 
  5.000
  自提
  佛山市
  现货
  1周前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:10
 • LDPE
  ¥9440.00 
  20.000
  自提
  茂名市
  现货
  1周前

 • LDPE
  ¥9250.00 
  20.000
  配送
  茂名市
  现货
  2周前

 • HDPE
  ¥9250.00 
  20.000
  自提
  茂名市
  现货
  2周前

 • HDPE
  ¥9330.00 
  25.000
  自提
  佛山市
  现货
  2周前

 • PP
  ¥9800.00 
  25.000
  自提
  茂名市
  现货
  2周前

 • HDPE
  ¥9330.00 
  10.000
  自提
  汕头市
  现货
  3周前

 • HDPE
  ¥9300.00 
  10.000
  自提
  佛山市
  现货
  3周前

 • PP
  ¥9050.00 
  20.000
  自提
  茂名市
  现货
  4周前

 • HDPE
  ¥9240.00 
  10.000
  自提
  茂名市
  现货
  1个月前

 • LDPE
  ¥8950.00 
  10.000
  自提
  茂名市
  现货
  1个月前

 • HDPE
  ¥9380.00 
  30.000
  自提
  茂名市
  现货
  1个月前

 • LDPE
  ¥9100.00 
  30.000
  配送
  汕头市
  现货
  1个月前

 • PP
  ¥9460.00 
  36.000
  配送
  惠州市
  现货
  1个月前

 • HDPE
  ¥9450.00 
  6.000
  自提
  茂名市
  现货
  1个月前

 • HDPE
  ¥9450.00 
  30.000
  自提
  茂名市
  现货
  1个月前